Zdokonalování písemného projevu

Pro koho je kurz určen

Kurz je určen pro všechny, kteří se chtějí zdokonalit v písemném projevu v českém jazyce, tj. pravopis, grafická úprava písemností atd.

Co se na kurzu naučíte

  • tradiční okruhy gramatických pravidel (např. velká písmena, předložky a předpony s/z, psaní i/y, interpunkce, zájmena, značky a zkratky, čísla a číslice atd.) 
  • časté chyby v textech
  • dopisy a grafická úprava písemností

  • V ceně kurzu jsou doplňkové učební materiály.
  • Kurz je ukončen certifikátem o absolvování.