Zásady strukturovaného životopisu a přehled slovní zásoby v pěti jazycích

01.11.2015 

Následující Bonus naší Jazykové školy Lvice bude věnován strukturovaného životopisu. Nejprve se dozvíte, co vše by měl strukturovaný životopis obsahovat, a poté jsme pro Vás připravili přehlednou tabulku se základními slovíčky v pěti jazycích. Přejeme Vám mnoho pracovních úspěchů.

Jaké máme životopisy a jak je doručovat

Životopis lze sepsat strukturovaně, tzn. že v heslech či krátkých větách vypíšeme jen základní údaje, nebo může mít formu obsáhlého dopisu připomínajícího vyprávění. V současné době se většinou upřednostňuje strukturovaný životopis doplněný motivačním dopisem. Lze jej doručit e-mailem, poštou, faxem či osobně. Pokud zaměstnavatel neurčí jiné podmínky dodání, posílá se e-mailem.

Hlavní zásady pro sepsání strukturovaného životopisu:

  • Pište jasně a srozumitelně.
  • Dbejte na grafickou úpravu (vyhněte se obrázkům, pište v černé barvě pouze jedním typem písma).
  • Uvádějte jen pravdivé údaje.
  • Vyvarujte se pravopisným chybám.

Strukturovaný životopis by měl být rozdělen do následujících základních částí:

  1. Osobní a kontaktní údaje - zde můžete přidat svoji fotografii.

  2. Vzdělání - většinou se neuvádí základní škola a údaje jsou seřazeny chronologicky (sestupně od současnosti po minulost).

  3. Praxe - pracovní zkušenosti vypište opět sestupně od současnosti po minulost. Uveďte časové rozmezí (od-do), zaměstnavatele, Vaši pracovní pozici a náplň Vaší práce.

  4. Ostatní - sem patří např. jazykové schopnosti a jejich stupeň, počítačové dovednosti a ovládané programy, řidičský průkaz a skupina, zájmy, případně také reference. Tuto část je možné dále rozdělit na podčásti v závislosti na množství uváděných údajů, aby byl text přehledný.