Themen aktuell 3 učebnice

Themen aktuell 3 učebnice

Cena: 475 Kč vč. DPH

Dostupnost: ca 5-7 pracovních dnů

  • Vydavatel: Hueber Verlag 
  • ISBN: 9783190016921 
  • EAN: 9783190016921 
  • Jazyk: němčina 
  • Autor: H. Aufderstrasse, H. Bock 
  • Rok vydání: 2004 
  • Úroveň: B1 
  • Používána na kurzech JŠ Lvice: Nj: B1.1., B1.2., B1.3. 

Themen aktuell je dlouhodobě jedna z nejoblíbenějších učebnic určených pro dospělé a starší mládež, která procvičuje všechny základní jazykové dovednosti: čtení, psaní, mluvený projev, poslech a písemný projev.
Učebnice se soustřeďuje na zvládnutí každodenní komunikace. Charakteristické je pro tuto učebnici kvalitně zpracovaná a procvičená gramatika, zajímavé texty ze všedního dne a dobře zpracovaná slovní zásoba včetně cvičení na její upevnění. V knize naleznete také kvalitní nahrávky pro nácvik porozumění poslechu.

Učebnice je rozdělena do tří dílů, ze kterých každý náleží jednomu znalostnímu stupni dle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky ( A1, A2, B1).