Ruština pro pokročilé + 2 audio CD

Ruština pro pokročilé + 2 audio CD

Cena: 589 Kč vč. DPH

Dostupnost: ca 5-7 pracovních dnů

  • Vydavatel: Leda 
  • ISBN: 9788073351045 
  • EAN: 9788073351045 
  • Jazyk: ruština 
  • Autor: J. Vacková 
  • Rok vydání: 2007 
  • Úroveň: C1,  C2 
  • Používána na kurzech JŠ Lvice: Rj: B2.1., B2.2., B2.3., C1 - C2 

Aktualizované vydání učebnice, která umožňuje praktické zvládnutí současného ruského jazyka v jeho mluvené i psané podobě a otevírá studujícím cestu ke složení maturity nebo státní jazykové zkoušky. 22 lekcí vychází z nejrůznějších tematických okruhů a obsahuje stylisticky rozmanité texty - publicistické, populárně a teoreticky odborné, hovorové, umělecké. Předností učebnice je tematicky uspořádaná slovní zásoba, rozšířená nad rámec lekce. Komunikativní cvičení vedou ke zvládnutí rozsáhlejších jazykových projevů.
Cílem učebnice je zvládnutí ruštiny na pokročilé úrovni (stupeň C1 až C2).