Ruština - maturitní příprava

Ruština - maturitní příprava

Cena: 489 Kč vč. DPH

Dostupnost: ca 5-7 pracovních dnů

  • Vydavatel: Infoa 
  • ISBN: 9788072407552 
  • EAN: 9788072407552 
  • Jazyk: ruština 
  • Autor: Ljudmila Karnějeva 
  • Rok vydání: 2012 
  • Úroveň: B1-B2 
  • Používána na kurzech JŠ Lvice: Rj: Příprava na státní maturitu z Rj  

Ruština - maturitní příprava si klade za cíl připravit studenty k maturitní zkoušce z ruského jazyka. Jednotlivá cvičení jsou sestavena tak, aby rozvíjela jazykové schopnosti, upevňovala nabyté vědomosti a přiblížila studentům úkoly, s nimiž se setkají u maturity. 14 kapitol je rozděleno do následujících částí:

• Gramatika - procvičuje a upevňuje dosavadní znalosti,

• konverzace - obsahuje řízené dialogy se vzorovými příklady, rozhovory na základě obrázků a diskuze,

• psaní - písemná cvičení uvádějí všechny formy psaného projevu, které obsahuje maturitní zkouška,

• poslech - cvičení porozumění mluvenému slovu týkající se tématu kapitoly,

• čtení - cvičení porozumění čtenému textu týkající se tématu dané kapitoly.

Každou kapitolu uzavírá slovní zásoba vztahující se k danému tématu. V další části se kromě přehledu gramatiky, konverzačních obratů a kapitol s písemným projevem nachází klíč ke cvičením a přepis nahraných textů. V učebnici také naleznete stručný přehled ruské historie.