Rj - Falešní začátečníci

Pro koho je kurz určen

Kurz je určen pro všechny, kteří mají minimální znalosti jazyka, případně se učili jazyk před lety a nyní si potřebují oprášit vše od začátku, ale rychlejším tempem než na úplných začátečnících.

Studenti mohou pokračovat v navazujícím kurzu Rj A2.1.

Co se na kurzu naučíte

Objednejte si učebnici v našem e-shopu a obdržíte ji na první lekci 

  • pozdravy, představení sebe i ostatních, telefonické domluvení setkání, poděkování, omluva, rodina, studium, povolání, zájmy
  • přízvuk, přízvučné a nepřízvučné slabiky, intonace, stručný dopis, seznamovací inzerát 
  • azbuka, číslovky 1 až 1000, podstatná jména po číslovkách, podstatná jména v 1. a 3. pádě jednotného čísla, osobní zájmena v 1. a 3. pádě jednotného čísla, časování sloves v přítomném čase, podstatná jména po číslovkách 2, 3, 4, přivlastňovací zájmena v 1. pádě jednotného a množného čísla, 7. pád jednotného čísla vybraných podstatných jmen, názvy profesí mužů a žen, skloňování osobních zájmen, časování sloves, zvrtaná slovesa, slovesa se změnou kmenových souhlásek, slovesné vazby
  • Učebnice a pracovní sešit: Raduga po novomu 1, Stanislav Jelínek, Ljubov Fjodorovna Alexejeva, nakladatelství Fraus
  • Probíraná látka: lekce 1-8
  • Již od začátku výuky jsou současně rozvíjeny všechny základní složky jazyka: slovní zásoba, gramatika, poslech, konverzace, písemný projev.

  • Učebnice není v ceně kurzu.
  • V ceně kurzu jsou doplňkové učební materiály.
  • Kurz je ukončen certifikátem o absolvování.
  • Pokud by Vám úroveň kurzu po první lekci nevyhovovala, je možné přestoupit do jiné úrovně.

Objednejte si učebnici v našem e-shopu a obdržíte ji na první lekci