Rj B2.3.

Pro koho je kurz určen

Tento kurz je určen pro studenty, kteří absolvovali kurz Rj B2.2., a pro všechny, již si chtějí osvojit učivo z popisu níže.

Studenti mohou pokračovat v navazujících kurzech Rj C1 - C2. 

Co se na kurzu naučíte

Objednejte si učebnici v našem e-shopu a obdržíte ji na první lekci

  • vyvrácení předpokladu, formulace obdivu s překvapením, nadšení, pochyby, vyjádření dotčenosti / nelibosti / nejistoty v dotazu / nesouhlasu, ohrazení, zevšeobecňování, vyjádření vztahu ke své osobě, potvrzení souhlasu, námitky, blahopřání, pozvání - ústní i písemná

  • sport, vodní sporty, zimní sporty, míčové hry, atletika, zdravotnictví, zdravotnická zařízení, nemoci, léky a léčení, pojištění, povahové vlastnosti, jednání, chování, vystupování

  • význam a užití zájmen, rozkazovací způsob, rozkazovací věty, užívání přídavných jmen v přísudku

  • Učebnice: Ruština pro pokročilé, J. Vacková, nakladatelství Leda
  • Probíraná látka: lekce 9-12
  • Již od začátku výuky jsou současně rozvíjeny všechny základní složky jazyka: slovní zásoba, gramatika, poslech, konverzace, písemný projev.

  • Učebnice není v ceně kurzu.
  • V ceně kurzu jsou doplňkové učební materiály.
  • Kurz je ukončen certifikátem o absolvování.
  • Pokud by Vám úroveň kurzu po první lekci nevyhovovala, je možné přestoupit do jiné úrovně.

Objednejte si učebnici v našem e-shopu a obdržíte ji na první lekci