Rj B2.2.

Pro koho je kurz určen

Tento kurz je určen pro studenty, kteří absolvovali kurz Rj B2.1., a pro všechny, již si chtějí osvojit učivo z popisu níže.

Studenti mohou pokračovat v navazujícím kurzu Rj B2.3

Co se na kurzu naučíte

Objednejte si učebnici v našem e-shopu a obdržíte ji na první lekci  

  • vyjádřit popření se zdůrazněním, rozvažování, doporučení, potvrzení minulosti/možnosti, formulovat údiv/ uspokojení/přeptání/vybídnutí, nabízet, vyslovit obavu/ dotaz/ujištění, vyjádřit váhání / nezúčastněný postoj / obdiv, blahopřání

  • doprava, dopravní prostředky, automobil, stravování, strava, nádobí a vybavení kuchyně, příprava jídel,druhy látek, druhy oděvu, obuv, doplňky, střih, zhotovení oděvu, móda, dovolená, cesty, zájezdy, cestování, organizace dovolené, vybavení na cestu

  • podstatná jména, přídavná jména, jménné tvary přídavných jmen, tvorba příslovcí, průběh slovesného děje, zvrtaná slovesa, slovesný rod, stupňování přídavných jmen a příslovcí 

  • Učebnice: Ruština pro pokročilé, J. Vacková, nakladatelství Leda
  • Probíraná látka: lekce 5-8
  • Již od začátku výuky jsou současně rozvíjeny všechny základní složky jazyka: slovní zásoba, gramatika, poslech, konverzace, písemný projev.

  • Učebnice není v ceně kurzu.
  • V ceně kurzu jsou doplňkové učební materiály.
  • Kurz je ukončen certifikátem o absolvování.
  • Pokud by Vám úroveň kurzu po první lekci nevyhovovala, je možné přestoupit do jiné úrovně.

Objednejte si učebnici v našem e-shopu a obdržíte ji na první lekci