Rj B2.1.
= pokročilí

Pro koho je kurz určen

Kurz je určen pro studenty, kteří rozumí hlavním myšlenkám písemného či ústního projevu, jež se týkají běžných témat, se kterými se pravidelně setkávají v práci, ve škole, ve volném čase atd., a dokážou popsat své zážitky a události, sny, naděje a cíle a umí stručně vysvětlit a odůvodnit svoje názory a plány.

Tento kurz je určen pro studenty, kteří absolvovali kurz Rj B1.3., a pro všechny, již si chtějí osvojit učivo z popisu níže.

Studenti mohou pokračovat v navazujících kurzech Rj B2.2. a Rj B2.3. 

Co se na kurzu naučíte

Objednejte si učebnici v našem e-shopu a obdržíte ji na první lekci  

  • vyjádřit domněnky/ujištění/nesouhlas/dotaz, formulovat potvrzení / popření / překvapení / opačný význam, vyslovit zdůraznění/samozřejmost, umět se přeptat, vyjádřit námitky/tvrzení/výzvy, telefonování 

  • pracoviště, povolání, obor, zaměstnání, pracovní činnost, pracovní vztahy, druh a povaha práce, učební zařízení, instituce, školy, žáci, studující, učitelé, vzdělávání, výuka, vyučovací proces, zkoušky, volný čas, koníčky, zábava, organizační útvary, zájmová činnost, město, ulice, budovy, veřejná městská doprava, život ve městě
  • skloňování podstatných jmen, slovesné tvary, odlišná slovesná rekce, slovesný vid

  • Učebnice: Ruština pro pokročilé, J. Vacková, nakladatelství Leda
  • Probíraná látka: lekce 1-4
  • Již od začátku výuky jsou současně rozvíjeny všechny základní složky jazyka: slovní zásoba, gramatika, poslech, konverzace, písemný projev.

  • Učebnice není v ceně kurzu.
  • V ceně kurzu jsou doplňkové učební materiály.
  • Kurz je ukončen certifikátem o absolvování.
  • Pokud by Vám úroveň kurzu po první lekci nevyhovovala, je možné přestoupit do jiné úrovně.

Objednejte si učebnici v našem e-shopu a obdržíte ji na první lekci