Rj B1.1.
= středně pokročilí

Pro koho je kurz určen

Kurz je určen pro studenty, kteří dokážou komunikovat v jednoduchých běžných situacích vyžadujících jednoduchou přímou výměnu informací o známých tématech a činnostech a kteří rozumí a umí používat věty a často používané výrazy vztahující se k oblastem, které se jich bezprostředně týkají.

Tento kurz je určen pro studenty, kteří absolvovali kurz Rj A2.3., a pro všechny, již si chtějí osvojit učivo z popisu níže.

Studenti mohou pokračovat v navazujících kurzech Rj B1.2. a Rj B1.3

Co se na kurzu naučíte

Objednejte si učebnici v našem e-shopu a obdržíte ji na první lekci  

  • vzdělávání, bydlení - na venkově a ve městech, stěhování, inzeráty 

  • časování sloves, slovesné vazby, zájmena, spojky, rozkazovací způsob, skloňování přivlastňovací zájmen, skloňování podstatných jmen 

  • Učebnice a pracovní sešit: Raduga po novomu 5, Stanislav Jelínek, Ljubov Fjodorovna Alexejeva, nakladatelství Fraus
  • Probíraná látka: lekce 1-2
  • Již od začátku výuky jsou současně rozvíjeny všechny základní složky jazyka: slovní zásoba, gramatika, poslech, konverzace, písemný projev.

  • Učebnice není v ceně kurzu.
  • V ceně kurzu jsou doplňkové učební materiály.
  • Kurz je ukončen certifikátem o absolvování.
  • Pokud by Vám úroveň kurzu po první lekci nevyhovovala, je možné přestoupit do jiné úrovně.

Objednejte si učebnici v našem e-shopu a obdržíte ji na první lekci