Rj A2.3.

Pro koho je kurz určen

Tento kurz je určen pro studenty, kteří absolvovali kurz Rj A2.2., a pro všechny, již si chtějí osvojit učivo z popisu níže.

Studenti mohou pokračovat v navazujícím kurzu Rj B1.1.

Co se na kurzu naučíte

Objednejte si učebnici v našem e-shopu a obdržíte ji na první lekci  

  • na letišti, v hotelu, v restauraci, nakupování, životní styl 

  • podmiňovací způsob, podmínkové věty, rozkazovací způsob, časování sloves, slovesné vazby, neurčitá zájmena a příslovce, 2. stupeň přídavných jmen a příslovcí

  • Učebnice a pracovní sešit: Raduga po novomu 4, Stanislav Jelínek, Ljubov Fjodorovna Alexejeva, nakladatelství Fraus
  • Probíraná látka: lekce 3-5
  • Již od začátku výuky jsou současně rozvíjeny všechny základní složky jazyka: slovní zásoba, gramatika, poslech, konverzace, písemný projev.

  • Učebnice není v ceně kurzu.
  • V ceně kurzu jsou doplňkové učební materiály.
  • Kurz je ukončen certifikátem o absolvování.
  • Pokud by Vám úroveň kurzu po první lekci nevyhovovala, je možné přestoupit do jiné úrovně.

Objednejte si učebnici v našem e-shopu a obdržíte ji na první lekci