Rj A2.2.

Pro koho je kurz určen

Tento kurz je určen pro studenty, kteří absolvovali kurz Rj A2.1.,a pro všechny, již si chtějí osvojit učivo z popisu níže.

Studenti mohou pokračovat v navazujícím kurzu Rj A2.3. 

Co se na kurzu naučíte

Objednejte si učebnici v našem e-shopu a obdržíte ji na první lekci  

  • životní prostředí, počasí, příroda, na letišti, v hotelu 

  • určování hodin, vyjádření přibližnosti, základní číslovky, 3. stupeň přídavných jmen, slovesné vazby, časování sloves, skloňování podstatných jmen, částice, podmínkové věty, podmiňovací způsob

  • Učebnice a pracovní sešit: Raduga po novomu 4, Stanislav Jelínek, Ljubov Fjodorovna Alexejeva, nakladatelství Fraus
  • Probíraná látka: lekce 1-3
  • Již od začátku výuky jsou současně rozvíjeny všechny základní složky jazyka: slovní zásoba, gramatika, poslech, konverzace, písemný projev.

  • Učebnice není v ceně kurzu.
  • V ceně kurzu jsou doplňkové učební materiály.
  • Kurz je ukončen certifikátem o absolvování.
  • Pokud by Vám úroveň kurzu po první lekci nevyhovovala, je možné přestoupit do jiné úrovně.

Objednejte si učebnici v našem e-shopu a obdržíte ji na první lekci