Rj A2.1.
= mírně pokročilí

Pro koho je kurz určen

Kurz je určen pro studenty, kteří již ovládají základní slovní zásobu a gramatiku, dokážou jednoduše odpovědět na otázky týkající se jich samotných a jejich každodenního života a umí klást jednoduché otázky.

Tento kurz je určen pro studenty, kteří absolvovali kurz Rj A1.3., a pro všechny, již si chtějí osvojit učivo z popisu níže.

Studenti mohou pokračovat v navazujících kurzech Rj A2.2. a Rj A2.3

Co se na kurzu naučíte

Objednejte si učebnici v našem e-shopu a obdržíte ji na první lekci  

  • vzhled a vlastnosti člověka, oblečení, počasí, vyjádření podobnosti, vzájemnosti, vyjádření možnosti, nemožnosti, nutnosti, potřebnosti

  • skloňování přídavných jmen a řadových číslovek, časování sloves, datum, předložky, slovesné vazby, skloňování zpodstatnělých přídavných jmen, spojky

  • Učebnice a pracovní sešit: Raduga po novomu 3, Stanislav Jelínek, Ljubov Fjodorovna Alexejeva, nakladatelství Fraus
  • Probíraná látka: lekce 1-5
  • Již od začátku výuky jsou současně rozvíjeny všechny základní složky jazyka: slovní zásoba, gramatika, poslech, konverzace, písemný projev.

  • Učebnice není v ceně kurzu.
  • V ceně kurzu jsou doplňkové učební materiály.
  • Kurz je ukončen certifikátem o absolvování.
  • Pokud by Vám úroveň kurzu po první lekci nevyhovovala, je možné přestoupit do jiné úrovně.

Objednejte si učebnici v našem e-shopu a obdržíte ji na první lekci