Rj A1.3.

Pro koho je kurz určen

Kurz je určen pro studenty, kteří pokračují ve výuce z kurzu Rj A1.2., a pro všechny, již si chtějí osvojit učivo z popisu níže.

Studenti mohou pokračovat v navazujícím kurzu Rj A2.1.

Co se na kurzu naučíte

Objednejte si učebnici v našem e-shopu a obdržíte ji na první lekci 

  • studium, orientace ve městě, popis cesty, nakupování, Moskva, Petrohrad, popis Prahy

  • řadové číslovky v 1. a 6. pádě, datum, vykání, minulý čas, předložkové vazby, skloňování vybraných zájmen, časování sloves, infinitivní věty, skloňování podstatnách jmen v množném čísle
  • Učebnice a pracovní sešit: Raduga po novomu 2, Stanislav Jelínek, Ljubov Fjodorovna Alexejeva, nakladatelství Fraus
  • Probíraná látka: lekce 1-6
  • Již od začátku výuky jsou současně rozvíjeny všechny základní složky jazyka: slovní zásoba, gramatika, poslech, konverzace, písemný projev.

  • Učebnice není v ceně kurzu.
  • V ceně kurzu jsou doplňkové učební materiály.
  • Kurz je ukončen certifikátem o absolvování.
  • Pokud by Vám úroveň kurzu po první lekci nevyhovovala, je možné přestoupit do jiné úrovně.

Objednejte si učebnici v našem e-shopu a obdržíte ji na první lekci