Rj A1.2.

Pro koho je kurz určen

Kurz je vhodný pro studenty, kteří navštěvovali kurz Rj A1.1. a pokračují ve studiu, a pro všechny, již si chtějí osvojit učivo z popisu níže.

Studenti mohou pokračovat v navazujícím kurzu Rj A1.3

Co se na kurzu naučíte

Objednejte si učebnici v našem e-shopu a obdržíte ji na první lekci

  • rodina, studium, povolání, zájmy
  • stručný dopis, seznamovací inzerát 
  • podstatná jména po číslovkách 2, 3, 4, přivlastňovací zájmena v 1. pádě jednotného a množného čísla, 7. pád jednotného čísla vybraných podstatných jmen, názvy profesí mužů a žen, skloňování osobních zájmen, časování sloves, zvrtaná slovesa, slovesa se změnou kmenových souhlásek, slovesné vazby

  • Učebnice a pracovní sešit: Raduga po novomu 1, Stanislav Jelínek, Ljubov Fjodorovna Alexejeva, nakladatelství Fraus
  • Probíraná látka: lekce 5-8
  • Již od začátku výuky jsou současně rozvíjeny všechny základní složky jazyka: slovní zásoba, gramatika, poslech, konverzace, písemný projev.

  • Učebnice není v ceně kurzu.
  • V ceně kurzu jsou doplňkové učební materiály.
  • Kurz je ukončen certifikátem o absolvování.
  • Pokud by Vám úroveň kurzu po první lekci nevyhovovala, je možné přestoupit do jiné úrovně.

Objednejte si učebnici v našem e-shopu a obdržíte ji na první lekci