Ready for First, 3rd edition učebnice + audio CD pack

Ready for First, 3rd edition učebnice + audio CD pack


Cena: 679 Kč vč. DPH

Dostupnost: ca 5-7 pracovních dnů

  • Vydavatel: MacMillan 
  • ISBN: 9780230440029 
  • EAN: 9780230440029 
  • Jazyk: angličtina
  • Autor: Roy Norris 
  • Rok vydání: 2013
  • Úroveň: B1
  • Používána na kurzech JŠ Lvice: Příprava na zkoušku FCE 

Tuto učebnici angličtiny tvoří 15 tematicky zaměřených lekcí, které připraví student na úspěšné složení zkoušky FCE. Každá lekce obsahuje široké spektrum zajímavých textů, poslechových cvičení, aktivit na rozvoj mluvení a cvičení a slovní zásobu. Nechybí oddíly zaměřené na výuku a rozvoj psaní doplněné mnoha ukázkami modelových odpovědí. Na konci každé lekce jsou zařazena opakovací cvičení ve stejném formátu jako úlohy u vlastní zkoušky.