Raduga po-novomu 4 pracovní sešit

Raduga po-novomu 4 pracovní sešit

Cena: 239 Kč vč. DPH

Dostupnost: ca 5-7 pracovních dnů

  • Vydavatel: Fraus 
  • ISBN: 9788072389483 
  • EAN: 9788072389483 
  • Jazyk: ruština 
  • Autor: Stanislav Jelínek, Ljubov Fjodorovna Alexejeva, Radka Hříbková, Hana Žofková 
  • Rok vydání: 2010 
  • Úroveň: A2 
  • Používána na kurzech JŠ Lvice: Rj: A2.2., A2.3.

Inovovaný pětidílný učební soubor Raduga po-novomu je určen k výuce ruštiny.

Ve 4. díle je pět tematických celků a rozpracovaná témata ekologie, cestování, ubytování a stravování.

Třetí tematický celek prohlubuje znalosti o Moskvě. Slovní zásoba zahrnuje frekventovaná slova a fráze k tematickým okruhům, komunikativním situacím a řečovým intencím, synonymické, antonymické a slovotvorné vztahy mezi slovy, volná a ustálená slovní spojení.

Slovní zásoba je rozdělena na slovní zásobu povinnou a nepovinnou (rozšiřující). Mluvnické učivo je zaměřeno na časové údaje a číselné výrazy, je doplňován systém časování a skloňování; dále je zahrnut rozkazovací a podmiňovací způsob a podmínková souvětí.