Raduga po-novomu 3 pracovní sešit

Raduga po-novomu 3 pracovní sešit

Cena: 239 Kč vč. DPH

Dostupnost: ca 5-7 pracovních dnů

  • Vydavatel: Fraus 
  • ISBN: 9788072387731 
  • EAN: 9788072387731 
  • Jazyk: ruština 
  • Autor: Stanislav Jelínek, Ljubov Fjodorovna Alexejeva, Radka Hříbková, Hana Žofková 
  • Rok vydání: 2009 
  • Úroveň: A2 
  • Používána na kurzech JŠ Lvice: Rj: A2.1.

Inovovaný pětidílný učební soubor Raduga po-novomu je určen k výuce ruštiny.

Ve 3. dílu učebnice je učivo rozvrženo do 5 tématických celků, rozvíjejí se všechny čtyři receptivní i produktivní řečové dovednosti.
Řečové situace: setkání, informace o událostech (prázdniny, volný čas), informace o změnách, popis zevnějšku a charakteristika osoby; dotazy na konání různých akcí; vyjádření názoru; životní styl; počasí; turistika atd.
Gramatika je zaměřena na skloňování přídavných jmen, řadových číslovek, vyjádření data; zájmena как/ой, такой, каждый, котрый; slovesa надеть, ждатъ, еть, вернуться, одеться, снять. Vyjádření možnosti, nutnosti, vzájemnosti, podobnosti; předložka для.
Důležitou roli plní grafická úprava celého souboru, která usnadňuje lektorům i studentům orientaci ve stavbě lekcí. Učebnice i pracovní sešity jsou bohatě vybaveny fotografiemi a ilustracemi, které tvoří nedílnou součást procesu rozvoje komunikativních kompetencí žáků.