Raduga po-novomu 1 pracovní sešit

Raduga po-novomu 1 pracovní sešit

Cena: 209 Kč vč. DPH

Dostupnost: ca 5-7 pracovních dnů

  • Vydavatel: Fraus 
  • ISBN: 9788072386604 
  • EAN: 9788072386604 
  • Jazyk: ruština 
  • Autor: Stanislav Jelínek, Ljubov Fjodorovna Alexejeva, Radka Hříbková, Hana Žofková 
  • Rok vydání: 2007 
  • Úroveň: A1 
  • Používána na kurzech JŠ Lvice: Rj: A1.1., A1.2., falešní začátečníci

Inovovaný pětidílný učební soubor Raduga po-novomu je určen k výuce ruštiny.

V 1. díle učebnice je zvýrazněn zřetel k osvojování zvukové a grafické stránky jazyka spolu s detailnějším nácvikem psané azbuky (v pracovním sešitě + slovníček a přehled učiva).
Důležitou roli plní grafická úprava celého souboru, která usnadňuje lektorům i studentům orientaci ve stavbě lekcí. Učebnice i pracovní sešity jsou bohatě vybaveny fotografiemi a ilustracemi, které tvoří nedílnou součást procesu rozvoje komunikativních kompetencí studentů.