Příprava na zkoušku FCE

Pro koho je kurz určen

Kurz je určen pro všechny, kteří se chystají absolvovat zkoušku FCE.

First Certificate in English (FCE) je nejrozšířenější ze všech zkoušek Cambridge ESOL. Jedná se o úroveň B2. Zkouška pokrývá všechny čtyři jazykové dovednosti - poslech, mluvení, četbu a psaní a posuzuje schopnost kandidátů používat různé gramatické vazby a funkce v autentických životních situacích. FCE je široce uznávaná v obchodní sféře a průmyslu. Rovněž ji lze uplatnit na jednotlivých univerzitách a dalších institucích.

Co se na kurzu naučíte

Objednejte si učebnici v našem e-shopu a obdržíte ji na první lekci   

  • upevňování gramatiky, slovní zásoby, frázových sloves, poslechová a písemná cvičení, nácvik ústní části 
  • cvičné testy, tipy ke zkoušce  
  • Učebnice: Ready for First - 3rd edition, Roy Norris, nakladatelství Macmillan

  • Již od začátku výuky jsou současně rozvíjeny všechny základní složky jazyka: slovní zásoba, gramatika, poslech, konverzace, písemný projev.

  • Učebnice není v ceně kurzu.
  • V ceně kurzu jsou doplňkové učební materiály.
  • Kurz je ukončen certifikátem o absolvování.

Objednejte si učebnici v našem e-shopu a obdržíte ji na první lekci