Příprava na státní maturitu z ruštiny

Pro koho je kurz určen

Kurz je určen pro studenty, kteří budou absolvovat státní maturitní zkoušku z ruštiny.   

Co se na kurzu naučíte

Objednejte si učebnici v našem e-shopu a obdržíte ji na první lekci

  • procvičování a upevňování dosavadních znalostí gramatiky

  • řízené dialogy se vzorovými příklady, rozhovory na základě obrázků a diskuze
  • všechny formy psaného projevu, které obsahuje maturitní zkouška
  • cvičení porozumění mluvenému slovu 
  • cvičení porozumění čtenému textu 

  • Učebnice: Ruština - maturitní příprava, Ljudmila Karnějeva, nakladatelství Infoa

  • Již od začátku výuky jsou současně rozvíjeny všechny základní složky jazyka: slovní zásoba, gramatika, poslech, konverzace, písemný projev.

  • Učebnice není v ceně kurzu.
  • V ceně kurzu jsou doplňkové učební materiály.
  • Kurz je ukončen certifikátem o absolvování.

Objednejte si učebnici v našem e-shopu a obdržíte ji na první lekci