Příprava na státní maturitu z němčiny

Pro koho je kurz určen

Kurz je určen pro studenty, kteří budou absolvovat státní maturitní zkoušku z němčiny.

Co se na kurzu naučíte

Objednejte si učebnici v našem e-shopu a obdržíte ji na první lekci

  • procvičování slovní zásoby ze 14 témat z doporučených okruhů z katalogu požadavků k nové maturitě
  • testové úlohy, které korespondují s formátem nové maturitní zkoušky z angličtiny na úrovni B1 
  • cvičení na poslech a čtení s porozuměním, stejně tak i úlohy na psaní a mluvení, které zohledňují požadavky maturitní zkoušky
  • kompletní maturitní didaktický test 
  • Učebnice: Direkt - K nové maturitě bez obav - Cvičebnice německého jazyka, B. Cwikowska, B. Jaroszewicz, A. Wojdat-Niklewska, nakladatelství Klett

  • Již od začátku výuky jsou současně rozvíjeny všechny základní složky jazyka: slovní zásoba, gramatika, poslech, konverzace, písemný projev.

  • Učebnice není v ceně kurzu.
  • V ceně kurzu jsou doplňkové učební materiály.
  • Kurz je ukončen certifikátem o absolvování.

Objednejte si učebnici v našem e-shopu a obdržíte ji na první lekci