Příprava ke zkoušce pro účely udělování státního občanství ČR - zkouška z českých reálií

Pro koho je kurz určen

Kurz je určen pro studenty, kteří budou absolvovat zkoušku pro účely udělování státního občanství ČR. 

Zkouška pro účely udělování státního občanství ČR se skládá ze zkoušky z českých reálií a ze zkoušky z českého jazyka. Předpokladem pro vykonání zkoušky z českých reálií je dosažení jazykové úrovně B1 podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky. Test z českých reálií ověřuje znalosti z následujících oblastí: Občanský základ, Základní geografické informace o České republice, Základní historické a kulturní informace o České republice. Zkouška se koná písemnou formou, a to testem, který obsahuje celkem 30 testových úloh.

Vstupní znalost českého jazyka minimálně na úrovni B1. 

Co se na kurzu naučíte

  • občanský základ, základní geografické informace o České republice, základní historické a kulturní informace o České republice
  • cvičné testy, tipy ke zkoušce
  • Učebnice: Co chcete vědět o České republice, Jitka Cvejnová, nakladatelství Karolinum

  • Učebnice není v ceně kurzu.
  • V ceně kurzu jsou doplňkové učební materiály.
  • Kurz je ukončen certifikátem o absolvování.