Příprava ke zkoušce pro účely udělování státního občanství ČR - zkouška z českého jazyka

Pro koho je kurz určen

Kurz je určen pro studenty, kteří budou absolvovat zkoušku pro účely udělování státního občanství ČR. 

Zkouška pro účely udělování státního občanství ČR se skládá ze zkoušky z českých reálií a ze zkoušky z českého jazyka. Certifikovaná zkouška z českého jazyka na úrovni B1 je určena všem cizincům, kteří žádají o udělení státního občanství České republiky a potřebují doložit svou komunikační kompetenci v češtině na požadované úrovni B1 podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky. Zkouška se skládá z písemné a ústní části. Písemná část prověřuje dovednosti čtení s porozuměním, poslech s porozuměním a psaní.

Vstupní znalost českého jazyka minimálně na úrovni B1.

Co se na kurzu naučíte

  • upevňování gramatiky, slovní zásoby, poslechová a písemná cvičení, nácvik ústní části 
  • cvičné testy, tipy ke zkoušce
  • Učebnice: Připravujeme se k Certifikované zkoušce z češtiny - úroveň B1, Pavel Pečený, nakladatelství Karolinum


  • Učebnice není v ceně kurzu.
  • V ceně kurzu jsou doplňkové učební materiály.
  • Kurz je ukončen certifikátem o absolvování.