Oslovení a závěrečný pozdrav v dopise

24.08.2015 

Jako malou ochutnávku našeho kurzu Čeština pro rodilé mluvčí - Zdokonalování písemného projevu Vám přinášíme základní pravidla, podle kterých volíme vhodné oslovení a závěrečný pozdrav v písemné korespondenci. V našem kurzu se dozvíte vše o psaní dopisů (formálních i neformálních) a i správném písemném vyjadřování.

OSLOVENÍ

 • V obchodních a úředních dopisech začíná oslovení vždy od levé svislice a končí čárkou, následující text pak začíná malým písmenem.
 • Mezi oslovením a následujícím textem se zpravidla nechává mezera o výšce jednoho řádku.
 • Každý oficiální dopis (a rovněž e-mail) by měl začínat oslovením v 5. pádě (pokud jméno příjemce neznáme, tak např. Vážené paní, vážení pánové, Vážená paní / Vážený pane, Vážení, Vážení obchodní přátelé, Vážení partneři, Vážení klienti...).
 • Pozdrav Dobrý den je v písemném styku považován za nevhodný. Hodí se pro styk osobní, telefonický, někdy také pro neformální, neoficiální nebo vnitřní e-mailovou korespondenci (např. s kolegy).
 • Tvary osobních a přivlastňovacích zájmen Vy, Vám, Váš píšeme jako vyjádření úcty a zdvořilosti v dopise vždy s velkým počátečním písmenem, ať píšeme jednotlivci, několika osobám, nebo kolektivu.

Oslovení mužů:

 • Při oslovování má pracovní funkce (např. Vážený pane rektore, starosto, předsedo, řediteli, jednateli, primáři, redaktore) zpravidla přednost před akademickým titulem (např. Vážený pane profesore, docente, doktore, inženýre, magistře). Nižšími funkcemi a tituly obvykle neoslovujeme.
 • Pokud adresát nemá takovou funkci, hodnost nebo titul, oslovujeme ho v dopise Vážený pane a jeho příjmením v 5. pádě (např. Vážený pane Kučero).

Oslovení žen:

 • Ženy se oslovují přechýleným tvarem své funkce (např. Vážená paní ministryně, poslankyně, předsedkyně, ředitelko, náměstkyně)nebo akademického titulu (např. Vážená paní profesorko, docentko, doktorko, inženýrko, magistro).
 • Pokud adresátka nemá takovou funkci, hodnost nebo titul, oslovujeme ji Vážená paní a jejím příjmením v 5. pádě (např. Vážená paní Kučerová).
 • Není obvyklé oslovovat funkcí (titulem) a příjmením současně (např. *Vážená paní doktorko Nováková, *Vážený pane inženýre Novák). V takových případech je vhodné oslovovat pouze titulem nebo funkcí (např.Vážená paní doktorko, Vážený pane inženýre).

ZÁVĚREČNÝ POZDRAV

 • Je považován za samostatný odstavec.
 • Začíná vždy od stejné svislice jako předcházející odstavce.

Příklady:

 • S pozdravem, S přátelským pozdravem, Se srdečnými pozdravy, v e-mailu lze také S přáním pěkného dne = nevětné typy závěrečných pozdravů, za nimiž nepíšeme žádné interpunkční znaménko.
 • Zdraví ' Miroslav Koštíř = větný typ s pokračováním na další řádku. Ani za ním nepíšeme žádné interpunkční znaménko.
 • Děkujeme za spolupráci a přejeme mnoho úspěchů. Těšíme se na brzké setkání a srdečně zdravíme. = větné typy závěrečných pozdravů, za nimiž píšeme tečku.