Obchodní podmínky

1. Platba kurzů

Kurzy skupinové jazykové výuky a lekce individuální výuky jsou splatné před započetím výuky. Pokud výuka není den před první lekcí uhrazena, nemůže se student výuky účastnit, dokud ji neuhradí.

2. Uplatňování slevy na skupinový kurz

Studentovi skupinových kurzů, který přivede dalšího studenta do jeho kurzu, nabízíme 5% slevu z kurzovného. 5% slevu obdrží také přivedený student. Slevu lze uplatnit pouze v případě, že oba studenti budou navštěvovat stejný skupinový kurz. 

3. Individuální výuka

Vybírání předplacených lekcí

Pokud si studující předplatí 5-9 lekcí, mohou si je vybrat do 15 týdnů od domluvení první lekce, tj. je stanoven datum a čas první lekce (bez ohledu na to, zda byly již lekce uhrazeny).Jestli si studující předplatí 10-15 lekcí, mohou si je vybrat do 25 týdnů od domluvení první lekce, tj. je stanoven datum a čas první lekce (bez ohledu na to, zda byly již lekce uhrazeny).Pokud si studující předplatí 16-20 lekcí, mohou si je vybrat do 35 týdnů od domluvení první lekce, tj. je stanoven datum a čas první lekce (bez ohledu na to, zda byly již lekce uhrazeny).V případě, že si studující předplatí více lekcí než 21, bude čas na jejich vyčerpání domluven individuálně.Pokud studující nevyčerpají předplacené lekce do stanoveného limitu, lekce propadají bez vrácení poměrné finanční částky studujícím.

4. Skupinová výuka

Čerpání předplacených lekcí

Pokud je student na kurzu sám a hodinová dotace tedy činí 12 vyučovacích hodin (1 vyučovací hodina = 45 minut), je možné si lekce vybrat do 13 týdnů od stanovení první lekce, tj. je stanoven datum a čas první lekce (bez ohledu na to, zda byly již lekce uhrazeny).Jestli jsou na kurzu 2 studenti a hodinová dotace je tedy 18 vyučovacích hodin (1 vyučovací hodina = 45 minut) , je možné si lekce vybrat o 14 týdnů od stanovení první lekce, tj. je stanoven datum a čas první lekce (bez ohledu na to, zda byly již lekce uhrazeny).Pokud je v kurzu 3 až 8 studentů a hodinová dotace je 24 vyučovacích hodin (1 vyučovací hodina = 45 minut), je možné si lekce vybrat do 17 týdnů od stanovení první lekce, tj. je stanoven datum a čas první lekce (bez ohledu na to, zda byly již lekce uhrazeny).Pokud studující nevyčerpají předplacené lekce do stanoveného limitu, lekce propadají bez vrácení poměrné finanční částky studujícím.

5. Nedostavení se studujících na lekci

Pokud se studující nedostaví na lekci, která nebyla přesunuta dle pravidel v odstavci 4, přičemž předem neupozornil na pozdější příchod do školy, tak lektoři jsou povinni v takovém případě čekat 15 minut, poté z učebny odchází a lekce bez možné náhrady propadá.

Pokud student individuální výuky nebo skupinové výuky, kde bude sám, nepřijde více než 2x po sobě na výuku, aniž by se omluvil, odepsal na e-mail, SMS nebo zavolal, bude výuka zrušena bez náhrady na vrácení kurzovného.

6. Rušení lekcí pro skupinovou a 

individuální výuku

Pokud je ve skupinovém či individuálním kurzu jen jeden student a nemůže se na lekci dostavit, musí lektora či školu informovat minimálně 24 hodin před začátkem lekce. Poté se lze domluvit na nahrazení lekce. Jestli lekci zruší méně než 24 hodin před začátkem, potom lekce propadá.

Pokud jsou ve skupinovém kurzu 2 studenti a jeden z nich se nemůže dostavit na lekci, je možné domluvit přesun lekce na jiný den, ale minimálně 1 týden předem a pouze se souhlasem druhého studenta. Jinak se lekce uskteční bez něj ve standardní den a čas.

Pokud je ve skupinovém kurzu 3 až 8 studentů a nějaký student se nemůže dostavit na lekci, tak mu bohužel propadá. Jestli se na lekci nemůže dostavit více jak 2/3 studentů, tak je možné minimálně 1 týden dopředu přesunout lekci na jiný den, ale musí s přesunem souhlasit i zbylá 1/3 studentů.

7. Storno podmínky

V případě jakékoliv překážky, která vznikne na straně klienta po zahájení kurzu a méně než 24 hodin před první lekcí a jež mu nedovolí kurz, který již začal, dokončit, se klientovi zaplacená částka nevrací.

Pokud zájemce o kurz zruší svoji přihlášku méně než 7 dní a do 24 hodin před začátkem kurzu*, je účtován storno poplatek ve výši 50 % z ceny kurzu.

Jestli zájemce zruší svoji účast na kurzu 14 až 8 dní před začátkem kurzu*, je účtován storno poplatek ve výši 30 % ceny kurzu.

Pokud zájemce o kurz zruší svoji přihlášku do 21 až 15 před začátkem kurzu*, je účtován storno poplatek ve výši 20 % z ceny kurzu.

* Začátek kurzu = den, kdy se koná první lekce kurzu.

8. Rezervace učeben

Pokud si studující předplatí určitý počet lekcí a neinformuje školu (info@jslvice.cz) o skutečnosti, že i po vyčerpání lekcí bude ve výuce pokračovat, tak škola není povinna rezervovat učebnu na NEpředplacené lekce. Učebna je rezervována vždy jen na předplacené lekce, případně po individuální domluvě i déle (tato skutečnost musí být zaslána písemně na e-mail info@jslvice.cz).

Obchodní podmínky jsou platné od 1. 1. 2014.