nový rok versus Nový rok aneb psaní velkých písmen

16.12.2015 

Přinášíme Vám nový Bonus, v němž se budeme věnovat psaní velkých písmen. Jelikož je to skutečně velké téma, vybereme pro Vás jen nejpoužívanější výrazy, v nichž se nejčastěji chybuje.

A jak je to s N(n)ovým rokem? Pokud máme na mysli 1. ledna, píšeme velké počáteční písmeno (Nový rok), ale jestli mluvíme o příštím roce, píšeme malé počáteční písmeno (nový rok). (Např. Na Nový rok (tj. 1.ledna) chodíváme na společný oběd. V novém (příštím) roce se budu více učit jazyky.)

advent x Vánoce

Významné dny či svátky se píšou s velkým počátečním písmenem (např. Vánoce, Velikonoce, Zelený čtvrtek, Památka zesnulýchatd.), ale advent je již veden jako druhový název, proto se píše s malým počátečním písmenem (např. další druhové názvy: vánoční/velikonoční svátky, masopust atd.).

čapskovský x Čapkův

Přídavná jména mohou být od podstatných jmen utvořena následujícími způsoby, podle kterých určujeme psaní velkého či malého počátečního písmene: jestli jsou utvořena pomocí přípony -ský, píšeme je s malým počátečním písmenem (např. ladovský, čapkovský, alžbětinský). Pokud jsou utvořena příponami -ův/-ova/-ovo, -in/-ina/-ino, píšeme je s velkým počátečním písmenem (např. Janův, Janin, Novákův, Klárčin).

honza x Honza

Kdy použijeme jméno honza a kdy Honza? Pokud máme na mysli původní význam jména, tj. Honza = domácká podoba jména Jan, použijeme velké písmeno. Pokud ale použijeme osobní jméno v přeneseném významu, tj. zde konkrétně míníme dobráckého hlupáka, napíšeme honza s malým počátečním písmenem. Např. také: Jidáš = jeden z apoštolů, který zradil Ježíše x jidáš = zrádce.

Stejné pravidlo platí např. i pro Ježíšek/ježíšek nebo Silvestr/silvestr: Ježíšek = malý Ježíš, Štědrý den, Štědrý večer, ježíšek= vánoční dárek, nadílka. Silvestr = osobní jméno, silvestr= zábava, oslava na ukončení roku.

slunce x Slunce

U výrazů měsíc, slunce a země je třeba rozlišovat, jestli jsou užity jako hvězdářské termíny, potom se píšou s velkým písmenem (např.: první let na Měsíc, úplné zatmění Slunce, skvrny na Slunci, nitro Země, vznik života na Zemi) nebo v jiném významu, pak se píšou s písmenem malým (např. měsíc zaplul za mraky, slunce pěkně pálilo).

západ x Západ
Pokud výrazy západ, východ, sever, jih pojmenovávají území podle světových stran, tak se píšou s velkým počátečním písmenem (např. Západ = západní země, Východ = východní země, Sever = severní země, sever USA, Jih = jižní země, jižní část USA). V ostatních případech použijeme malé počáteční písmeno. 

severní Evropa x Severní Amerika

V případě, že jsou přídavná jména součástí zeměpisného názvu jako např. ve spojení Jižní Amerika, Severní Amerika, Latinská Amerika (= názvy světadílů), Jižní Karolina, Severní Karolina, Jižní Korea (= názvy států), Jižní Afrika (= Jihoafrická republika), píše se přídavné i podstatné jméno s velkým počátečním písmenem. Jestli ale nejsou součástí zeměpisného názvu (např. západní Evropa/Itálie/Afrika, východní Evropa/Čechy atd.), píše se přídavné jméno s malým počátečním písmenem a podstatné jméno vlastní s velkým počátečním písmenem.

Bílá hora x Bílá Hora
U tohoto příkladu je třeba rozlišovat, zda se jedná o víceslovný název městských částí a sídlišť nebo o vlastní název, který je utvořen spojením přídavného jména a podstatného jména obecného.
Ve víceslovných názvech městských částí a sídlišť se píšou u všech slov velká písmena (např. Malá Strana, Jižní Město, Bílá Hora). U vlastních názvů tvořených spojením přídavného a podstatného jména obecného se velké písmeno píše jen u přídavného jména (např. Bílá hora = název pražského kopce, podle něhož byla pojmenována městská čtvrť, Černý most x Černý Most apod.)

Sídliště Antala Staška x třída Míru

Pokud je ve spojení výraz sídliště a je součástí názvu (poznáme to tak, že si řekneme 2. pád spojení, a jestli použijeme i výraz sídliště, potom je součástí názvu, např. 2. pád: Sídliště Antala Staška, Sídliště Míru), píše se s velkým počátečním písmenem.

Výrazy ulice, třída, náměstí, nábřeží, most, sady, alej, kolonáda ve smyslu označení veřejného prostranství se píšou vždy s malým písmenem, a to bez ohledu na to, zda stojí na prvním, nebo na druhém místě (např. sady Míru, ale máme Náměstí Míru = název stanice metra).

kraj Středočeský x Kraj Vysočina 
Dvanáct názvů krajů je tvořeno spojením přídavného a podstatného jména. Velké písmeno se píše pouze u přídavného jména, a to i při obráceném slovosledu: např. Středočeský kraj (kraj Středočeský), Olomoucký kraj (kraj Olomoucký)atd. Existují ale dvě výjimky, a sice Kraj Vysočina, kdy slovo kraj je od 1. 8. 2011 součástí názvu, a proto se píše s velkým počátečním písmenem, a druhá výjimka je hlavní město Praha.