Nj B2.3.

Pro koho je kurz určen

Tento kurz je určen pro studenty, kteří absolvovali kurz Nj B2.2., a pro všechny, již si chtějí osvojit učivo z popisu níže.

Studenti mohou pokračovat v navazujících kurzech Nj C1 - C2. 

Co se na kurzu naučíte

Objednejte si učebnici v našem e-shopu a obdržíte ji na první lekci 

  • vyplňování složitých dotazníků, porozumění komplexnímu shrnutí, konverzace na úřadech, vyjádřit své rady, umět vést diskusi, vyjádřit své pocity a reagovat na pocity jiných, porozumění novým informacím/okolnostem/stanoviskům, umět najít řešení při střetu zájmů, porozumět hlavním informacím ve zprávách, zapojit se s vlastními argumenty do diskuse, vyjádřit předpoklady, přednést prezentaci, porozumění informacím v rádiu, pochopení složitějších informací, pozorumět pokynům a příkazům, umět odůvodnit svá stanoviska, domluvit schůzku a následně ji potvrdit, prezentace krátkého textu, vyjádření vlastních názorů a myšlenek, vypravování příběhu, porozumět oznámení, shrnout informace, porozumět názorům v diskusi, vysvětlit problémy, rozlišování faktů/názorů/závěrů, umět vést rozhovor, umět odpovídat podrobně na otázku, vyjádřit detailní popis, porozumění informacím/argumentům a názorům
  • napsání oficiálního dopisu, podat písemnou zprávu, písemné vyjádření k závažnějšímu problému, napsat shrnutí k textu, najít v textu nepatrné a hlavní informace, umět si dělat stručné poznámky k přednášce, písemně popsat své zkušenosti, orientace v ústním projevu - pochopit hlavní body přednášky
  • podstatná jména / přídavná jména a slovesa s předložkami, spojení zájmena a předložky, subjektivní použití způsobových sloves - přítomný a minulý čas, modální částice a příslovce, přechodník jako doplněk, věty s "ohne zu" / "ohne dass", konsekutivní a přípustkové spojky, vztažné věty s "was"/"wo(r)-", zevšeobecňování vztažných vět s "wer"/"was"
  • Učebnice: Mittelpunkt neu B2, E. Butler, A. Daniels, Ch. Estermann, R. Köhl-Kuhn, I. Sander, U. Tallowitz, nakladatelství Klett
  • Probíraná látka: lekce 9-12
  • Již od začátku výuky jsou současně rozvíjeny všechny základní složky jazyka: slovní zásoba, gramatika, poslech, konverzace, písemný projev.

  • Učebnice není v ceně kurzu.
  • V ceně kurzu jsou doplňkové učební materiály.
  • Kurz je ukončen certifikátem o absolvování.
  • Pokud by Vám úroveň kurzu po první lekci nevyhovovala, je možné přestoupit do jiné úrovně.

Objednejte si učebnici v našem e-shopu a obdržíte ji na první lekci