Nj B2.2.

Pro koho je kurz určen

Tento kurz je určen pro studenty, kteří absolvovali kurz Nj B2.1., a pro všechny, již si chtějí osvojit učivo z popisu níže.

Studenti mohou pokračovat v navazujícím kurzu Nj B2.3. 

Co se na kurzu naučíte

Objednejte si učebnici v našem e-shopu a obdržíte ji na první lekci

  • vyjádřit své pocity a reagovat na pocity jiných, porozumění novým informacím/okolnostem/stanoviskům, umět najít řešení při střetu zájmů, vyjádřit své rady, porozumět hlavním informacím ve zprávách, zapojit se s vlastními argumenty do diskuse, vyjádřit předpoklady, přednést prezentaci, porozumění informacím v rádiu, pochopení složitějších informací, porozumět pokynům a příkazům, umět odůvodnit svá stanoviska, domluvit schůzku a následně ji potvrdit, prezentace krátkého textu, vyjádření vlastních názorů a myšlenek, vypravování příběhu, porozumět oznámení, shrnout informace, porozumět názorům v diskusi, vysvětlit problémy, rozlišování faktů/názorů/závěrů, umět vést rozhovor, umět odpovídat podrobně na otázku, vyjádřit detailní popis, porozumění informacím, argumentům a názorům
  • písemné vyjádření na abstraktní téma, napsání shrnutí k textu, najít v textu nepatrné informace, umět si dělat stručné poznámky k přednášce, písemně popsat své zkušenosti, orientace v ústním projevu - pochopit hlavní body přednášky
  • dvojité spojky, konjunktiv II, nereálné věty příslovečné srovnávací, složená slova ze jmen a sloves, trpný rod, skloňování z "man", kompletní přehled časů modálních sloves, nepřímá řeč, subjektivní použití "sollen"/"wollen"
  • Učebnice: Mittelpunkt neu B2, E. Butler, A. Daniels, Ch. Estermann, R. Köhl-Kuhn, I. Sander, U. Tallowitz, nakladatelství Klett
  • Probíraná látka: lekce 5-8
  • Již od začátku výuky jsou současně rozvíjeny všechny základní složky jazyka: slovní zásoba, gramatika, poslech, konverzace, písemný projev.

  • Učebnice není v ceně kurzu.
  • V ceně kurzu jsou doplňkové učební materiály.
  • Kurz je ukončen certifikátem o absolvování.
  • Pokud by Vám úroveň kurzu po první lekci nevyhovovala, je možné přestoupit do jiné úrovně

Objednejte si učebnici v našem e-shopu a obdržíte ji na první lekci