Nj B2.1.
= pokročilí

Pro koho je kurz určen

Kurz je určen pro studenty, kteří rozumí hlavním myšlenkám písemného či ústního projevu, jež se týkají běžných témat, se kterými se pravidelně setkávají v práci, ve škole, ve volném čase atd., a dokážou popsat své zážitky a události, sny, naděje a cíle a umí stručně vysvětlit a odůvodnit svoje názory a plány.

Tento kurz je určen pro studenty, kteří absolvovali kurz Nj B1.3., a pro všechny, již si chtějí osvojit učivo z popisu níže.

Studenti mohou pokračovat v navazujících kurzech Nj B2.2. a Nj B2.3. 

Co se na kurzu naučíte

Objednejte si učebnici v našem e-shopu a obdržíte ji na první lekci 

  • umět vyjádřit a odůvodnit své názory, udržovat plynulou konverzaci, porozumění oznámení, umět vysvětlit svůj postoj a podložit ho argumenty, porozumění informacím, argumentům a názorům, vyjádření vlastních názorů a myšlenek, umět systematicky vysvětlit okolnosti, vyjádřit předpoklady, porozumění informacím v rádiu, formulovat rady, umět vést rozhovor, umět odůvodnit svá stanoviska, umět najít řešení při střetu zájmů, přednést prezentaci
  • orientace v textu, popis postupů, vyprávění příběhu, porozumění popisům, umět si dělat stručné poznámky k přednášce, orientace v ústním projevu - pochopit hlavní body přednášky, psaní e-mailů
  • větný rámec, vedlejší věta příslovečná příčinná/způsobová, slovosled věty s doplňkem ve 3. nebo 4. pádě, časové/příčinné/způsobové/místní informace ve vetě, odporovací poměr mezi hlavními větami, přídavná jména na "-frei", "-arm", "-reich, "-haltig", "-voll, "-los", vedlejší věty vztažné s "was"/"wo(r)-" 
  • Učebnice: Mittelpunkt neu B2, E. Butler, A. Daniels, Ch. Estermann, R. Köhl-Kuhn, I. Sander, U. Tallowitz, nakladatelství Klett
  • Probíraná látka: lekce 1-4
  • Již od začátku výuky jsou současně rozvíjeny všechny základní složky jazyka: slovní zásoba, gramatika, poslech, konverzace, písemný projev.

  • Učebnice není v ceně kurzu.
  • V ceně kurzu jsou doplňkové učební materiály.
  • Kurz je ukončen certifikátem o absolvování.
  • Pokud by Vám úroveň kurzu po první lekci nevyhovovala, je možné přestoupit do jiné úrovně.

Objednejte si učebnici v našem e-shopu a obdržíte ji na první lekci