Nj B1.3.

Pro koho je kurz určen

Tento kurz je určen pro studenty, kteří absolvovali kurz Nj B1.2., a pro všechny, již si chtějí osvojit učivo z popisu níže.

Studenti mohou pokračovat v navazujícím kurzu Nj B2.1.

Co se na kurzu naučíte

Objednejte si učebnici v našem e-shopu a obdržíte ji na první lekci

  • konverzace při nakupování potravin a oblečení, zanechání zprávy na záznamníku, vyjádření zkušeností, formulovat souhlas a nesouhlas, umět vyjádřit naše důvody, shrnout informace, formulace stížnosti, umět uklidnit, orientace na aukci, vyjádřit argumenty
  • psaní e-mailu, psaní zpráv, dopis čtenáře, multimédia, cestování 
  • srovnávání, budoucí čas, složená jména, použití "werden" v trpné rodě a v budoucím čase, "weil", "denn", "deshalb", "da", "wegen"
  • Učebnice a pracovní sešit: Themen aktuell 3, Heiko Bock, Dr. Michaela Perlmann-Balme, nakladatelství Hueber
  • Probíraná látka: lekce 8-10
  • Již od začátku výuky jsou současně rozvíjeny všechny základní složky jazyka: slovní zásoba, gramatika, poslech, konverzace, písemný projev.

  • Učebnice není v ceně kurzu.
  • V ceně kurzu jsou doplňkové učební materiály.
  • Kurz je ukončen certifikátem o absolvování.
  • Pokud by Vám úroveň kurzu po první lekci nevyhovovala, je možné přestoupit do jiné úrovně.

Objednejte si učebnici v našem e-shopu a obdržíte ji na první lekci