Nj B1.2.

Pro koho je kurz určen

Tento kurz je určen pro studenty, kteří absolvovali kurz Nj B1.1., a pro všechny, již si chtějí osvojit učivo z popisu níže.

Studenti mohou pokračovat v navazujícím kurzu Nj B1.3.

Co se na kurzu naučíte

Objednejte si učebnici v našem e-shopu a obdržíte ji na první lekci 

  • umět srovnávat a okomentovat situaci, formulovat žádost o radu, dávat rady, shrnout informace, umět odůvodnit svůj názor, formulovat popis události, umět žádat o informace a také je sdělovat, poprosit o laskavost, umět argumentovat a zároveň i uklidnit situaci, interpretace statistiky
  • inzeráty na internetu, popis chování, vzdělání a práce, studium, mezilidské vztah
  • konjuktiv II - minulý čas, "obwohl", "trotzdem", "lassen", "als", "wenn", "bevor", "nachdem", účelové věty s "um zu" a "damit", antonyma
  • Učebnice a pracovní sešit: Themen aktuell 3, Heiko Bock, Dr. Michaela Perlmann-Balme, nakladatelství Hueber
  • Probíraná látka: lekce 5-7
  • Již od začátku výuky jsou současně rozvíjeny všechny základní složky jazyka: slovní zásoba, gramatika, poslech, konverzace, písemný projev.

  • Učebnice není v ceně kurzu.
  • V ceně kurzu jsou doplňkové učební materiály.
  • Kurz je ukončen certifikátem o absolvování.
  • Pokud by Vám úroveň kurzu po první lekci nevyhovovala, je možné přestoupit do jiné úrovně.

Objednejte si učebnici v našem e-shopu a obdržíte ji na první lekci