Nj B1.1.
= středně pokročilí

Pro koho je kurz určen

Kurz je určen pro studenty, kteří dokážou komunikovat v jednoduchých běžných situacích vyžadujících jednoduchou přímou výměnu informací o známých tématech a činnostech a kteří rozumí a umí používat věty a často používané výrazy vztahující se k oblastem, které se jich bezprostředně týkají.

Tento kurz je určen pro studenty, kteří absolvovali kurz Nj A2.3., a pro všechny, již si chtějí osvojit učivo z popisu níže.

Studenti mohou pokračovat v navazujících kurzech Nj B1.2. a Nj B1.3. 

Co se na kurzu naučíte

Objednejte si učebnici v našem e-shopu a obdržíte ji na první lekci

  • konverzace při uklidňování napjaté situace, vyjádřit hodnocení, umět přesvědčit, dávat rady, vyjádřit argumenty, formulovat blahopřání, domluvení si schůzky, formulovat pozvání, konverzace při organizaci večírku, vyjádřit doporučení, telefonování, diskuse, sjednání schůzky, interpretace statistiky, vyjadřování rozměrů
  • popis sebe, dopis do ciziny, napsání pozvánky, popis chování, výhody a nevýhody života ve městě a na věnkově, urbanizace, zařizování bydlení, volný čas a fitness
  • zvratná a vztažná zájmena, komparativ, konjuktiv II, přídavná jména, složená slova, trpný rod způsobových sloves, "sollte", předložky času, informace o směru, 3. a 4. pád zvratných zájmen, vedlejší věty vztažné, tvorba přídavných jmen z podstatných jmen, "wenn, "weil", "denn"
  • Učebnice a pracovní sešit: Themen aktuell 3, Heiko Bock, Dr. Michaela Perlmann-Balme, nakladatelství Hueber
  • Probíraná látka: lekce 1-4
  • Již od začátku výuky jsou současně rozvíjeny všechny základní složky jazyka: slovní zásoba, gramatika, poslech, konverzace, písemný projev.

  • Učebnice není v ceně kurzu.
  • V ceně kurzu jsou doplňkové učební materiály.
  • Kurz je ukončen certifikátem o absolvování.
  • Pokud by Vám úroveň kurzu po první lekci nevyhovovala, je možné přestoupit do jiné úrovně.

Objednejte si učebnici v našem e-shopu a obdržíte ji na první lekci