Nj A2.3.

Pro koho je kurz určen

Tento kurz je určen pro studenty, kteří absolvovali kurz Nj A2.2., a pro všechny, již si chtějí osvojit učivo z popisu níže.

Studenti mohou pokračovat v navazujícím kurzu Nj B1.1.

Co se na kurzu naučíte

Objednejte si učebnici v našem e-shopu a obdržíte ji na první lekci  

  • orientace v novinách, politický systém v Německu, historie Německa, prarodiče - pečovatelské domy, řešení problémů, popis, výklad, dopis, novinový článek, knihy
  • předložkové vazby, předložky "ausser", "wegen", zvratná slovesa, předmět ve 3. a 4. pádě, reciproční zájmena
  • Učebnice a pracovní sešit: Themen aktuell 2, Heiko Bock, Karl-Heinz Eisfeld, Dr. Helmut Müller, Hanni Holthaus, nakladatelství Hueber
  • Probíraná látka: lekce 8-10
  • Již od začátku výuky jsou současně rozvíjeny všechny základní složky jazyka: slovní zásoba, gramatika, poslech, konverzace, písemný projev.

  • Učebnice není v ceně kurzu.
  • V ceně kurzu jsou doplňkové učební materiály.
  • Kurz je ukončen certifikátem o absolvování.
  • Pokud by Vám úroveň kurzu po první lekci nevyhovovala, je možné přestoupit do jiné úrovně.

Objednejte si učebnici v našem e-shopu a obdržíte ji na první lekci