Nj A2.2.

Pro koho je kurz určen

Tento kurz je určen pro studenty, kteří absolvovali kurz Nj A2.1., a pro všechny, již si chtějí osvojit učivo z popisu níže.

Studenti mohou pokračovat v navazujícím kurzu Nj A2.3. 

Co se na kurzu naučíte

Objednejte si učebnici v našem e-shopu a obdržíte ji na první lekci

  • rodina - problémy v manželství, rodiče a děti, vzdělávání, příroda a životní prostředí, počasí, příprava na dovolenou, práce v zahraničí, konverzace na letišti, problémy emigrace, popis rodné země 
  • infinitiv s "zu" / "um zu", vedlejší věty s "dass", minulý čas, věta s "es", vztažná zájmena, vedlejší věty vztažné, předložky "ausser", "wegen", "zum" + infinitiv, "lassen", nepřímá otázka, vedlejší věta s "damit" 
  • Učebnice a pracovní sešit: Themen aktuell 2, Heiko Bock, Karl-Heinz Eisfeld, Dr. Helmut Müller, Hanni Holthaus, nakladatelství Hueber
  • Probíraná látka: lekce 5-7
  • Již od začátku výuky jsou současně rozvíjeny všechny základní složky jazyka: slovní zásoba, gramatika, poslech, konverzace, písemný projev.

  • Učebnice není v ceně kurzu.
  • V ceně kurzu jsou doplňkové učební materiály.
  • Kurz je ukončen certifikátem o absolvování.
  • Pokud by Vám úroveň kurzu po první lekci nevyhovovala, je možné přestoupit do jiné úrovně.

Objednejte si učebnici v našem e-shopu a obdržíte ji na první lekci