Nj A2.1.
= mírně pokročilí

Pro koho je kurz určen

Kurz je určen pro studenty, kteří již ovládají základní slovní zásobu a gramatiku, dokážou jednoduše odpovědět na otázky týkající se jich samotných a jejich každodenního života a umí klást jednoduché otázky.

Tento kurz je určen pro studenty, kteří absolvovali kurz Nj A1.3., a pro všechny, již si chtějí osvojit učivo z popisu níže.

Studenti mohou pokračovat v navazujících kurzech Nj A2.2. a Nj A2.3. 

Co se na kurzu naučíte

Objednejte si učebnici v našem e-shopu a obdržíte ji na první lekci.

  • hledání pracovního místa, práce na směny, konverzace při poruše auta - servis, odtahová služba, sepsání životopisu, psaní dopisů 
  • vzhled a osobnost, popis lidí, oblečení, kultura, TV, rádio, škola, vzdělání, zaměstnání, kariéra 
  • člen + přídavné jméno + podstatné jméno, "dieser", "mancher", "jeder"/"alle", minulý čas modálních sloves, vedlejší věty, zvratná slovesa s předložkami, "wofür", "dafür", podmiňovací způsob, stupňování a srovnávání, trpný rod, datum
  • Učebnice a pracovní sešit: Themen aktuell 2, Heiko Bock, Karl-Heinz Eisfeld, Dr. Helmut Müller, Hanni Holthaus, nakladatelství Hueber
  • Probíraná látka: lekce 1-4
  • Již od začátku výuky jsou současně rozvíjeny všechny základní složky jazyka: slovní zásoba, gramatika, poslech, konverzace, písemný projev.

  • Učebnice není v ceně kurzu.
  • V ceně kurzu jsou doplňkové učební materiály.
  • Kurz je ukončen certifikátem o absolvování.
  • Pokud by Vám úroveň kurzu po první lekci nevyhovovala, je možné přestoupit do jiné úrovně.

Objednejte si učebnici v našem e-shopu a obdržíte ji na první lekci