Nj A1.3.

Pro koho je kurz určen

Kurz je určen pro studenty, kteří pokračují ve výuce z kurzu Nj A1.2., a pro všechny, již si chtějí osvojit učivo z popisu níže.

Studenti mohou pokračovat v navazujícím kurzu Nj A2.1.

Co se na kurzu naučíte

Objednejte si učebnici v našem e-shopu a obdržíte ji na první lekci  

  • orientace ve městě, popis cesty, konverzace při nakupování, německy mluvící země, Berlín, zvací dopis
  • předložky, 3. pád, 2. a 3. stupeň přídavných jmen, ukazovací zájmeno ve 4. pádě, 2. pád, datum
  • Učebnice a pracovní sešit: Themen aktuell 1, Heiko Bock, Karl-Heinz Eisfeld, Dr. Helmut Müller, Hanni Holthaus, nakladatelství Hueber
  • Probíraná látka: lekce 8-10
  • Již od začátku výuky jsou současně rozvíjeny všechny základní složky jazyka: slovní zásoba, gramatika, poslech, konverzace, písemný projev.

  • Učebnice není v ceně kurzu.
  • V ceně kurzu jsou doplňkové učební materiály.
  • Kurz je ukončen certifikátem o absolvování.
  • Pokud by Vám úroveň kurzu po první lekci nevyhovovala, je možné přestoupit do jiné úrovně.

Objednejte si učebnici v našem e-shopu a obdržíte ji na první lekci