Nj A1.2.

Pro koho je kurz určen

Kurz je vhodný pro studenty, kteří navštěvovali kurz Nj A1.1. a pokračují ve studiu, a pro všechny, již si chtějí osvojit učivo z popisu níže.

Studenti mohou pokračovat v navazujícím kurzu Nj A1.3. 

Co se na kurzu naučíte

Objednejte si učebnici v našem e-shopu a obdržíte ji na první lekci 

  • bydlení, popis bytu, nemoci, konverzace u lékaře, orientace na nádraží, každodenní život, odmítnutí návrhu, popis události, dopis kamarádovi
  • neurčitá zájmena, ukazovací zájmena, osobní zájmena ve 4. pádě, modální slovesa, rozkazovací způsob, minulý čas
  • Učebnice a pracovní sešit: Themen aktuell 1, Heiko Bock, Karl-Heinz Eisfeld, Dr. Helmut Müller, Hanni Holthaus, nakladatelství Hueber
  • Probíraná látka: lekce 5-7
  • Již od začátku výuky jsou současně rozvíjeny všechny základní složky jazyka: slovní zásoba, gramatika, poslech, konverzace, písemný projev.

  • Učebnice není v ceně kurzu.
  • V ceně kurzu jsou doplňkové učební materiály.
  • Kurz je ukončen certifikátem o absolvování.
  • Pokud by Vám úroveň kurzu po první lekci nevyhovovala, je možné přestoupit do jiné úrovně.

Objednejte si učebnici v našem e-shopu a obdržíte ji na první lekci