Mluvte francouzsky! učebnice + CD MP3

Mluvte francouzsky! učebnice + CD MP3

Cena:

Dostupnost:

  • Vydavatel: EDIKA 
  • ISBN: 9788025121436 
  • EAN: 9788025121436 
  • Jazyk: francouzština 
  • Autor: T. Cidlina, J. Brožová 
  • Rok vydání: 2010 
  • Úroveň: A2 - B1

Ve dvanácti lekcích se seznámíte s nejdůležitějšími konverzačními tématy a reálnými situacemi. V každé lekci najdete slovní zásobu k danému tématu, fráze, jazykové tipy a rady. Slovní zásoba i fráze čerpají ze současného jazyka, a tak si můžete být jisti, že se učíte výrazy, které se skutečně v běžné řeči používají. Řada zábavných dialogů přispěje k osvojení a upevnění nové slovní zásoby. Kromě toho se pomocí českého překladu rozhovorů můžete snadno naučit další užitečné výrazy. Cvičení na konci každé lekce pomohou ověřit, jestli jste zvládli probranou látku a zda jste schopni čelit reálným situacím ve francouzsky mluvícím prostředí. Řešení cvičení a přepisy nahrávek najdete v každé lekci hned za cvičeními. Do textů učebnice jsou nenásilnou formou zapracovány francouzské reálie.