Fj -falešní začátečníci

Pro koho je kurz určen

Kurz je určen pro všechny, kteří mají minimální znalosti jazyka, případně se učili jazyk před lety a nyní si potřebují oprášit vše od začátku, ale rychlejším tempem než na úplných začátečnících.

Studenti mohou pokračovat v navazujícím kurzu Fj A2.1.

Co se na kurzu naučíte

Objednejte si učebnici v našem e-shopu a obdržíte ji na první lekci  

  • pozdravy, představení se, poděkování, záliby, formulovat blahopřání, dávat doporučení, telefonování, domluvení schůzky
  • cestování, bydlení, jídlo, návštěva restaurace, nakupování,  popis cesty, rodina, zdraví a nemoce, oblečení
  • skloňování sloves v přítomném čase - 1. třída, mužský/ženský rod, jednotné/množné číslo, otázky, zápor, člen určitý/neurčitý, data a hodiny, "faire, aller, venir, vouloir, pouvoir, devoir", futur proche, přivlastňovací zájmenastupňování přídavných jmen a příslovcí, přídavná jména přivlastňovací a ukazovací, dělivý člen, předložky a příslovce místa, imparfait / passé composé, "alors, dons, mais", předmět přímý a nepřímý,  vztažná zájemena, "c´est / il est", rozkazovací způsob
  • Učebnice: ÉCHO A1, Girardet J., Pécheur J., nakladatelství Cle International
  • Probíraná látka: lekce 1-12
  • Již od začátku výuky jsou současně rozvíjeny všechny základní složky jazyka: slovní zásoba, gramatika, poslech, konverzace, písemný projev.

  • Učebnice není v ceně kurzu.
  • V ceně kurzu jsou doplňkové učební materiály.
  • Kurz je ukončen certifikátem o absolvování.
  • Pokud by Vám úroveň kurzu po první lekci nevyhovovala, je možné přestoupit do jiné úrovně.

Objednejte si učebnici v našem e-shopu a obdržíte ji na první lekci