Fj C1 - C2
= vysoce pokročilí - úroveň blízká mateřskému jazyku

Pro koho je kurz určen

Kurz je určen pro studenty, kteří dokážou porozumět hlavním myšlenkám složitých textů týkajících se jak konkrétních, tak abstraktních témat včetně odborně zaměřených diskusí ve svém oboru a dokážou se účastnit rozhovoru natolik plynule a spontánně, že mohou vést běžný rozhovor s rodilými mluvčími, aniž by to představovalo zvýšené úsilí pro kteréhokoliv účastníka interakce.

Tyto kurzy jsou určeny pro studenty, kteří absolvovali kurz Fj B2.3., a pro všechny, již si chtějí osvojit učivo z popisu níže.

Kurzy budou otevírány v případě zájmu.

Co se na kurzu naučíte

Objednejte si učebnici v našem e-shopu a obdržíte ji na první lekci

  • srozumitelné vyjadřování myšlenek, umět vést plynulou diskusi a podnětně reagovat na příspěvky, umět věcně komentovat názory ostatních, formulovat argumenty a reagovat na ně, hovořit plynule a komplexně na zadané téma, porozumění hovorovému jazyku ve filmech, porozumět debatě a přednášce, podrobně popsat okolnosti, porozumět informacím a pokynům, moderovat diskusi, konverzace na jednáních, jednání s asistenční službou / s opraváři, předávat rady a informace, umět vyjádřit a rozlišovat emocionální narážky, vést plynulý telefonní rozhovor, vyjádřit svůj názor ke stanoviskům ostatních, porozumět příběhu a umět ho dokončit

  • orientace ve složitém textu - rychle najít hlavní myšlenky, porozumění mluveným zprávám, orientace v odborných textech, písemné sepsání argumentů, porozumění současným literárním textům, náročný a dlouhý text přepsat stručně a jednoduše, sepsání dlouhého textu s jasnou strukturou, v korespondenci porozumět hovorových výrazům a idiomům, napsání inzerátu a oznámení, zapisování poznámek a jejich následná prezentace, formální dopisy, sepsání fiktivního příběhu, sepsat jasně strukturovanou přednášku

  • Učebnice:  ACTIVITES POUR LE CADRE EUROPEEN COMUN DE REFERENCE C1-C2: Accompagne du livret de Corriges, Corinne Kober-Kleinert, Marie-Louise Parizet, Sylvie Poisson-Quinton, nakladatelství CLE International

  • Již od začátku výuky jsou současně rozvíjeny všechny základní složky jazyka: slovní zásoba, gramatika, poslech, konverzace, písemný projev.

  • Učebnice není v ceně kurzu.
  • V ceně kurzu jsou doplňkové učební materiály.
  • Kurz je ukončen certifikátem o absolvování.
  • Pokud by Vám úroveň kurzu po první lekci nevyhovovala, je možné přestoupit do jiné úrovně.

Objednejte si učebnici v našem e-shopu a obdržíte ji na první lekci