Fj B2.2.

Pro koho je kurz určen

Tento kurz je určen pro studenty, kteří absolvovali kurz Fj B2.1., a pro všechny, již si chtějí osvojit učivo z popisu níže.

Studenti mohou pokračovat v navazujícím kurzu Fj B2.3. 

Co se na kurzu naučíte

Objednejte si učebnici v našem e-shopu a obdržíte ji na první lekci 

  • formulovat rozdíly mezi kulturami, diskuse o netypickém chování, převyprávění obsahu zpráv v médiích, naše kulturní dědictví, diskuse o technických novinkách / vědě, vyjádření názoru na konzumní společnost, debata o politických a sociálních otázkách

  • společnost, podnebí, evoluce, technologie, věda, architektura, politika

  • výrazy pro sdělení názoru/příčiny/následků, formulování hypotéz a dedukce, popis, věty vztažné, příčestí přítomné a minulé

  • Učebnice: ÉCHO B2, Girardet J., Pécheur J., nakladatelství Cle International
  • Probíraná látka: lekce 5-8

  • Již od začátku výuky jsou současně rozvíjeny všechny základní složky jazyka: slovní zásoba, gramatika, poslech, konverzace, písemný projev.

  • Učebnice není v ceně kurzu.
  • V ceně kurzu jsou doplňkové učební materiály.
  • Kurz je ukončen certifikátem o absolvování.
  • Pokud by Vám úroveň kurzu po první lekci nevyhovovala, je možné přestoupit do jiné úrovně.

Objednejte si učebnici v našem e-shopu a obdržíte ji na první lekci