Fj B1.3.

Pro koho je kurz určen

Tento kurz je určen pro studenty, kteří absolvovali kurz Fj B1.2., a pro všechny, již si chtějí osvojit učivo z popisu níže.

Studenti mohou pokračovat v navazujícím kurzu Fj B2.1.

Co se na kurzu naučíte

Objednejte si učebnici v našem e-shopu a obdržíte ji na první lekci 

  • orientace v novinovýh článcích, mluvit o systému soudů, slovní hříčky, diskuse o knihách/filmu/divadlu a o volnočasových aktivitách - zhodnocení, jejich výhody/nevýhody, argumentace, názor, pocity

  • média, soudnictví, náboženství, hry, literatura, filmy, divadlo, umění, cestování, sport

  • výrazy pro vyjádření možností/nemožností, podmiňovací způsob, vyjadřování hypotéz, zevšeobecňování a konkretizování, tvorba složitějších záporů, dvě zájmena ve větě, passé simple a předminulý čas, časová souslednost, příčestí minulé a přítomné

  • Učebnice: ÉCHO B1.1., Girardet J., Pécheur J., nakladatelství Cle International
  • Probíraná látka: lekce 9-12
  • Již od začátku výuky jsou současně rozvíjeny všechny základní složky jazyka: slovní zásoba, gramatika, poslech, konverzace, písemný projev.

  • Učebnice není v ceně kurzu.
  • V ceně kurzu jsou doplňkové učební materiály.
  • Kurz je ukončen certifikátem o absolvování.
  • Pokud by Vám úroveň kurzu po první lekci nevyhovovala, je možné přestoupit do jiné úrovně.

Objednejte si učebnici v našem e-shopu a obdržíte ji na první lekci