Fj B1.2.

Pro koho je kurz určen

Tento kurz je určen pro studenty, kteří absolvovali kurz Fj B1.1., a pro všechny, již si chtějí osvojit učivo z popisu níže.

Studenti mohou pokračovat v navazujícím kurzu Fj B1.3.

Co se na kurzu naučíte

Objednejte si učebnici v našem e-shopu a obdržíte ji na první lekci 

  • vyprávění o kariéře, účastnit se pracovní porady, diskuse o pracovních povinnostech, postup v kariéře, porady s nadřízenými, vztahy na pracovišti, popis objektu - vzhled a funkce, vytvoření posudku na produkt, prezentace projektu, představení firmy

  • povolání, kariéra, firemní svět, organizace, výrobky, služby, ekonomika, vývoj, finance

  • časová souslednost, sled událostí, projev, výrazy podmínek/následků/omezení, výrazy podobnosti/rozdílnosti, srovnávání, podstatná jména slovesná, trpný rod

  • Učebnice: ÉCHO B1.1., Girardet J., Pécheur J., nakladatelství Cle International
  • Probíraná látka: lekce 5-8
  • Již od začátku výuky jsou současně rozvíjeny všechny základní složky jazyka: slovní zásoba, gramatika, poslech, konverzace, písemný projev.

  • Učebnice není v ceně kurzu.
  • V ceně kurzu jsou doplňkové učební materiály.
  • Kurz je ukončen certifikátem o absolvování.
  • Pokud by Vám úroveň kurzu po první lekci nevyhovovala, je možné přestoupit do jiné úrovně.

Objednejte si učebnici v našem e-shopu a obdržíte ji na první lekci