Fj B1.1.
= středně pokročilí

Pro koho je kurz určen

Kurz je určen pro studenty, kteří dokážou komunikovat v jednoduchých běžných situacích vyžadujících jednoduchou přímou výměnu informací o známých tématech a činnostech a kteří rozumí a umí používat věty a často používané výrazy vztahující se k oblastem, které se jich bezprostředně týkají.

Tento kurz je určen pro studenty, kteří absolvovali kurz Fj A2.3., a pro všechny, již si chtějí osvojit učivo z popisu níže.

Studenti mohou pokračovat v navazujících kurzech Fj B1.2. a Fj B1.3. 

Co se na kurzu naučíte

Objednejte si učebnici v našem e-shopu a obdržíte ji na první lekci 

  • popis fotografií z cest + popis zážitků, vyjádření představ, popis zvyků a folkloru, vyjádření povinností a zákazů, poradit si při nouzových situacích během cestování - auto, doprava, ubytování, slovní vyjádření psaného textu

  • příroda, obřady a tradice, svátky, soutěže, auto, počasí, ekologie a ochrana životního prostředí, města

  • předložky a příslovce místa, slovesa pohybu, předpona "re-", vztažná zájmena, výrazy argumentace, budoucí čas, předbudoucí čas, subjonctif, podmiňovací způsob

  • Učebnice: ÉCHO B1.1., Girardet J., Pécheur J., nakladatelství Cle International
  • Probíraná látka: lekce 1-4
  • Již od začátku výuky jsou současně rozvíjeny všechny základní složky jazyka: slovní zásoba, gramatika, poslech, konverzace, písemný projev.

  • Učebnice není v ceně kurzu.
  • V ceně kurzu jsou doplňkové učební materiály.
  • Kurz je ukončen certifikátem o absolvování.
  • Pokud by Vám úroveň kurzu po první lekci nevyhovovala, je možné přestoupit do jiné úrovně.

Objednejte si učebnici v našem e-shopu a obdržíte ji na první lekci