Fj A2.3.

Pro koho je kurz určen

Tento kurz je určen pro studenty, kteří absolvovali kurz Fj A2.2., a pro všechny, již si chtějí osvojit učivo z popisu níže.

Studenti mohou pokračovat v navazujícím kurzu Fj B1.1.

Co se na kurzu naučíte

Objednejte si učebnici v našem e-shopu a obdržíte ji na první lekci 

  • sdělení povinností, vyjádření neklidu/strachu, uklidňování, navazování kontaktů, příjímací pohovor, vysvětlení povinností, vyslovení důvěry/nedůvěry, formulovat rozhodnutí, vyjádření názoru, návštěva banky, formulace obvinění/obrany, chování v nouzových situacích
  • úspěch/neúspěch, sport, každodenní život, bydlení, popis objektu, peníze, profese, nehody

  • subjonctif présent, rozkazovací způsob, přivlastňovací/neurčitá/ukazovací zájmena, "celui (celle) + de..., celui (celle) + qui/que....", srovnávání, výrazy odhadu, vazby sloveso + sloveso, "pourtant, malgré"

  • Učebnice: ÉCHO A2, Girardet J., Pécheur J., nakladatelství Cle International
  • Probíraná látka: lekce 9-12
  • Již od začátku výuky jsou současně rozvíjeny všechny základní složky jazyka: slovní zásoba, gramatika, poslech, konverzace, písemný projev.

  • Učebnice není v ceně kurzu.
  • V ceně kurzu jsou doplňkové učební materiály.
  • Kurz je ukončen certifikátem o absolvování.
  • Pokud by Vám úroveň kurzu po první lekci nevyhovovala, je možné přestoupit do jiné úrovně.

Objednejte si učebnici v našem e-shopu a obdržíte ji na první lekci