Fj A2.1.
= mírně pokročilí

Pro koho je kurz určen

Kurz je určen pro studenty, kteří již ovládají základní slovní zásobu a gramatiku, dokážou jednoduše odpovědět na otázky týkající se jich samotných a jejich každodenního života a umí klást jednoduché otázky.

Tento kurz je určen pro studenty, kteří absolvovali kurz Fj A1.3., a pro všechny, již si chtějí osvojit učivo z popisu níže.

Studenti mohou pokračovat v navazujících kurzech Fj A2.2. a Fj A2.3. 

Co se na kurzu naučíte

Objednejte si učebnici v našem e-shopu a obdržíte ji na první lekci 

  • vyjádření znepokojení, uklidňování, formulovat návrh, sdělení názoru, obvinění/obhajoba, dotazovat se na zákaz a formulovat ho, navrhnout/odmítnout nabídku, udělovat instrukce, pronést přípitek, přivítání hostů, vyprávění historek

  • zaměstnání, vzdělání, podnikání, televize, rádio, noviny, nakupování, oblečení

  • budoucí čas, stupňování přídavných jmen a příslovcí, zájmena "en/y", podmiňovací způsob, subjonctif, vyjádření množství, vztažná zájmena, tvoření příslovcí, "en" + příčestí přítomné

  • Učebnice: ÉCHO A2, Girardet J., Pécheur J., nakladatelství Cle International
  • Probíraná látka: lekce 1-4
  • Již od začátku výuky jsou současně rozvíjeny všechny základní složky jazyka: slovní zásoba, gramatika, poslech, konverzace, písemný projev.

  • Učebnice není v ceně kurzu.
  • V ceně kurzu jsou doplňkové učební materiály.
  • Kurz je ukončen certifikátem o absolvování.
  • Pokud by Vám úroveň kurzu po první lekci nevyhovovala, je možné přestoupit do jiné úrovně.

Objednejte si učebnici v našem e-shopu a obdržíte ji na první lekci