Fj A1.3.

Pro koho je kurz určen

Kurz je určen pro studenty, kteří pokračují ve výuce z kurzu Fj A1.2., a pro všechny, již si chtějí osvojit učivo z popisu níže.

Studenti mohou pokračovat v navazujícím kurzu Fj A2.1.

Co se na kurzu naučíte

Objednejte si učebnici v našem e-shopu a obdržíte ji na první lekci 

  • vyjádření názoru, prostředky komunikace, telefonování, domluvení schůzky, umět vysvětlit problém a zareagovat na něj

  • rodina a rodinné vztahy, lidské tělo, zdraví a nemoce, oblečení, barvy

  • imparfait / passé composé, vyjádření délky a frekvence, "alors, dons, mais", předmět přímý a nepřímý, vyprávění příběhu a správné užití časů, přídavná jména místa, vztažná zájemena, "c´est / il est", rozkazovací způsob, postavení slov ve větě 

  • Učebnice: ÉCHO A1, Girardet J., Pécheur J., nakladatelství Cle International
  • Probíraná látka: lekce 9-12
  • Již od začátku výuky jsou současně rozvíjeny všechny základní složky jazyka: slovní zásoba, gramatika, poslech, konverzace, písemný projev.

  • Učebnice není v ceně kurzu.
  • V ceně kurzu jsou doplňkové učební materiály.
  • Kurz je ukončen certifikátem o absolvování.
  • Pokud by Vám úroveň kurzu po první lekci nevyhovovala, je možné přestoupit do jiné úrovně.

Objednejte si učebnici v našem e-shopu a obdržíte ji na první lekci