Fj A1.2.

Pro koho je kurz určen

Kurz je vhodný pro studenty, kteří navštěvovali kurz Fj A1.1. a pokračují ve studiu, a pro všechny, již si chtějí osvojit učivo z popisu níže.

Studenti mohou pokračovat v navazujícím kurzu Fj A1.3. 

Co se na kurzu naučíte

Objednejte si učebnici v našem e-shopu a obdržíte ji na první lekci 

  • dávat doporučení, formulovat vysvětlení, požádat o pomoc, vyjádření zákazu

  • cestování, cestovní prostředky, ubytování v hotelu, bydlení, jídlo, návštěva restaurace, nakupování, oslavy, popis cesty

  • stupňování přídavných jmen a příslovcí, přídavná jména přivlastňovací a ukazovací, dělivý člen, užívaní členů, jak přivlastňujeme, formulace otázek a odpovědí, skloňování zájmen, rozkazovací způsob, vyjádření množství, předložky a příslovce místa

  • Učebnice: ÉCHO A1, Girardet J., Pécheur J., nakladatelství Cle International
  • Probíraná látka: lekce 5-8
  • Již od začátku výuky jsou současně rozvíjeny všechny základní složky jazyka: slovní zásoba, gramatika, poslech, konverzace, písemný projev.

  • Učebnice není v ceně kurzu.
  • V ceně kurzu jsou doplňkové učební materiály.
  • Kurz je ukončen certifikátem o absolvování.
  • Pokud by Vám úroveň kurzu po první lekci nevyhovovala, je možné přestoupit do jiné úrovně.

Objednejte si učebnici v našem e-shopu a obdržíte ji na první lekci