Fj A1.1.
= úplní začátečníci

Pro koho je kurz určen

Kurz Fj A1.1. je určen pro studenty, kteří se s francouzským jazykem dosud nesetkali a nemají žádné znalosti tohoto jazyka.

Studenti mohou pokračovat v navazujících kurzech Fj A1.2. a Fj A1.3.

Co se na kurzu naučíte

Objednejte si učebnici v našem e-shopu a obdržíte ji na první lekci 

  • pozdravy, představení se, poděkování, záliby, otázat se, odmítnutí/přijmutí návrhu, vyjádření možnosti/nemožnosti/ povinnosti, formulovat blahopřání

  • skloňování sloves v přítomném čase - 1. třída, mužský/ženský rod, jednotné/množné číslo, otázky, zápor, člen určitý/neurčitý, data a hodiny, "faire, aller, venir, vouloir, pouvoir, devoir", futur proche, přivlastňovací zájmena, passé composé

  • Učebnice: ÉCHO A1, Girardet J., Pécheur J., nakladatelství Cle International
  • Probíraná látka: lekce 1-4
  • Již od začátku výuky jsou současně rozvíjeny všechny základní složky jazyka: slovní zásoba, gramatika, poslech, konverzace, písemný projev.

  • Učebnice není v ceně kurzu.
  • V ceně kurzu jsou doplňkové učební materiály.
  • Kurz je ukončen certifikátem o absolvování.
  • Pokud by Vám úroveň kurzu po první lekci nevyhovovala, je možné přestoupit do jiné úrovně.

Objednejte si učebnici v našem e-shopu a obdržíte ji na první lekci